Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

Crida a l’acció

De l’anglès Call To Action (CTA). Paraula o expressió que persuadeix a l’usuari a realitzar una acció determinada. Pot situar-se al botó d’enviar les dades d'un formulari de subscripció, a la cistella de compra d’una landing page o ser un enllaç d’un butlletí.

L’editor de campanyes d’email d’Acrelia et permet inserir botons personalitzats, comptes enrere, vídeos, imatges dinàmiques i molt més. Prova'l ara.

Si volem que el subscriptor que rebi el nostre butlletí respongui a la crida a l’acció que se li està demanant, és molt important que aquesta tinguin una mida important i, per tant, destaqui entre el cos del correu que se li està enviant. A més, és important que la crida a l’acció estigui rodejada d’espais en blanc per tal d’assegurar la seva visibilitat i que no es confongui amb altres parts del missatge. Per això mateix, cal jugar amb el seu color per fer que destaqui.

Amb les crides a l’acció cal complir una sèrie de regles que ens permetin aconseguir allò que volem de manera efectiva. Així, haurem de ser precisos amb el nostre missatge: que sigui breu i directe. Si estem pensant en una crida a l’acció per un butlletí on vulguem vendre un producte o servei, una cosa que ens ajudarà és el fet de denotar urgència, ja que els nostres subscriptors pensaran poc abans de realitzar l’acció que se’ls està demanant.

Quines regles bàsiques cal seguir per crear una CTA?

Com ja hem avançat anteriorment, hi ha diferents elements que haurem de tenir en compte quan creem les crides a l’acció. Als mètodes ja mencionats anteriorment: una bona mida per assegurar la seva visibilitat, els espais en blanc per tal que destaqui així com el color cridaner, hi haurem d’afegir el fet d’incloure només una crida a l’acció a cada butlletí.

Si el què volem és assegurar la conversió per part dels nostres subscriptors, serà important no enviar-los massa informació i crides a l’acció diferents. D’aquesta manera, caldrà aposar per una crida a l’acció, dissenyar-la de manera atractiva i efectiva i destinar tots els esforços a fer-la funcionar.

A banda del què s’ha mencionat anteriorment, és crucial que totes les crides a l’acció compleixin la regla bàsica més important: que estiguin clarament enfocades a l’objectiu que tenim. Només d’aquesta manera s’aconseguirà que les nostres crides a l’acció compleixin amb les seves funcions i reportin els resultats esperats.

Com dissenyar les crides a l’acció de manera efectiva

Si el què volem és dissenyar una crida a l’acció que sigui efectiva, caldrà intentar persuadir des de l’assumpte del correu, així que és important aprofitar aquest primer contacte amb el subscriptor.

A més serà molt important tant la brevetat del missatge com la seva claredat: si el client sap des del principi què aconseguirà, és més fàcil aconseguir la seva conversió. D’altra banda, conèixer les últimes tendències en quan a disseny ens permetrà poder dissenyar botons i baners molt més atractius i que estiguin situats als millors llocs del butlletí.

I si volem assegurar-nos que la nostra crida a l’acció sigui efectiva a tots els dispositius i lectors, és important que abans d’enviar la campanya ens assegurem que el nostre enviaments serà responsive i es podrà consultar bé tan en ordinadors com en terminals mòbils.

Recorda, a més, que teniu una checklist de crides a l’acció efectives amb els punts més importants a tenir en compte per poder repassar-los abans d’enviar les campanyes, ens permetrà assegurar-nos que sempre enviem contingut de qualitat i que ens serà d’ajuda.