Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

Destinatari

Subscriptor al qual el remitent envia un missatge. És a qui es dirigeix la comunicació i el neu nom i correu electrònic apareixen juntament al “Per a” del gestor de correu.

Amb Acrelia les teves llistes d’email sempre estaran al dia per tal que obtinguis els millors resultats amb els teus enviaments. Prova-ho ara.

Qui és el destinatari d’un correu?

Una campanya d’email màrqueting pot tenir milers de destinataris, però l’usuari mai ho sabrà ja que només veurà les seves pròpies dades. Els enviaments massius es personalitzen per tal d’aparentar que es tracta d’un intercanvi de missatges entre dos contactes, tot i que només cal fixar-se en el remitent (“De”) per saber que no és així sinó que es forma part d’una llista de distribució.

Com enviar un email a diferents destinataris

Des d’un gestor de correu com Outlook o Gmail, només cal escollir els seus noms des de l’agenda o escriure’ls per tal que s’auto-completi amb les seves direccions. En canvi, des d’una plataforma d’enviaments massius cal escollir-los entre els de la llista, per exemple a través d’una segmentació per enviar a tots els contactes d’una mateixa empresa.

Què és CC i CCO al correu?

Posar a algú en còpia d’un missatge de correu electrònic vol dir que aquestes persones no són a qui està dirigit el correu inicialment, però que el remitent vol que vegin de què s’està parlant, per exemple per fer seguiment d’un tema intern. Utilitzant CC totes les persones del correu sabran qui són els destinataris, mentre que qui està en CCO rebrà el missatge sense que la resta ho sàpiga.

La còpia oculta (CCO) s’utilitza per fer enviaments genèrics i sense personalitzar a vàries persones de manera que aquestes no tinguin accés a la informació del la resta de destinataris. Aquesta pràctica és un risc per dos motius: el primer és que és molt fàcil confondre’s i enviar simplement en còpia (CC) de manera que tots vegin a qui s’ha enviat; el segon és que solen provocar queixes per SPAM ja que no és possible donar-se de baixa.

Quan s’utilitza una plataforma d’email màrqueting no és possible utilitzar els camps CC i CCO per tal d’afegir a altres usuaris com si es tractés d’un enviament fet des d’un gestor de correu. La manera correcta de fer-ho és mitjançant una segmentació de manera que tots puguin ser considerats destinataris, tant el principal com els secundaris que també es vol que ho rebin.