Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

Models d’atribució

Regles per les quals es registren els diferents punts de contacte a través dels que passa un usuari abans de la venda i a les quals s’atribueix diferent valor. Segons el model utilitzat, cada punt té un pes variable en la ruta de conversió.

Vols saber el rendiment real de les teves campanyes d’email? Amb Acrelia tens estadístiques detallades i en temps real. Prova-ho ara.

Tipus de models d’atribució

Es pot distingir entre aquells models que assignen el valor total a un sol canal, per exemple:

  • Últim clic o interacció: distribueix el 100% del valor a l’última vegada que el client ha fet clic o ha interaccionat d’alguna manera amb la marca abans de comprar. No es tenen en compte els punts de contacte previs, tot i que lògicament també poden haver influït en la decisió.
  • Últim clic indirecte: descarta el tràfic directe i el crèdit se l’emporta tot l’últim canal previ a la conversió.
  • Primera interacció: atorga el 100% del valor al primer punt de contacte, sense tenir en compte quin va ser l’últim. Aquest opció valora, per sobre de tot, el canal que va causar el primer impacte.

I els models d’atribució que reparteixen el valor entre els punts de contacte:

  • Lineal: aquesta atribució reparteix el total de punts de manera equitativa entre tots els punts de contacte que intervenen en la conversió.
  • Deteriorament del temps: es reparteix el valor de manera que els punts de contacte més propers a la conversió reben més crèdit que aquells que n’estan més allunyats.
  • Segons la posició: el primer i últim punt de contacte reben més punts (un 40% cadascun d’ells) que les interaccions intermèdies (un 20% que es reparteix equitativament).

Quin escollir?

El model d’atribució més utilitzat és el de l’últim clic, tot i que no sempre és el més adequat.

Per tal d’escollir l’atribució més convenient cal fixar-se en el customer journey, al cap i a la fi, és el què s’està utilitzant de base per a mesurar.

D’una banda, en processos de compra molt curts té sentit recórrer a models que donen el percentatge total a un únic pas, ja que gairebé sempre són compres per impuls. En processos més llargs, en canvi, potser és més convenint una distribució basada en diversos punts, perquè poden passar diferents dies fins que es completi la conversió.

És possible fer proves durant un temps per tal de veure quin mètode s’ajusta millor a les característiques de cada negoci i personalitzar-lo per tal que compleixi la seva funció: recopilar la informació de la millor manera possible per tal de conèixer el rendiment de cada canal. A més, convé recordar que la omnicanalitat afecta de manera diferent a cada sector i alguns d’ells ofereixen molts contactes abans de finalitzar la compra.