Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

Retorn de la inversió

El Retorn de la inversió (Return Of Investment o ROI) és el percentatge que posa en relació les despeses i els ingressos per així poder valorar econòmicament els resultats d’una acció (una campanya) o estratègia (email màrqueting). Es calcula dividint els ingressos nets (ingressos menys despeses) entre les despeses. A major ROI, més justificada està la inversió.

Vols saber el rendiment real de les teves campanyes d’email? Amb Acrelia tens estadístiques detallades i en temps real. Prova-ho ara.

Com calcular el ROI en email màrqueting

El primer pas és comptabilitzar la llista d’ingressos i la de despeses, considerant només aquells que poden aplicar-se a l’email màrqueting de l’empresa i no a tot el departament de màrqueting en general.

  • Ingressos: quant s’ha aconseguit? Ja sigui en productes de botigues online o en serveis, cal sumar les compres obtingudes directament per enllaços compartits en una o vàries campanyes d’email màrqueting.
  • Despeses: quant s’ha invertit? En aquesta llista s’hi inclou tot allò que s’ha destinat a preparar i enviar les campanyes, des del disseny de les plantilles al cost de la plataforma d’email màrqueting.

Per tal de fer aquest càlcul, pot agafar-se una finestra de temps que cobreixi vàries campanyes (per exemple un trimestre) o una de sola (una acció puntual que es vulgui valorar de manera independent).

Com millorar el ROI del teu email màrqueting?

Si al aplicar la fórmula del ROI a l’email màrqueting el resultat és negatiu, significa que cal fer ajustaments a algun dels seus dos paràmetres:

  • Ingressos: per tal de replantejar-se l’estratègia i optimitzar-la per aconseguir més vendes, es poden canviar els seus elements, com freqüència, continguts o copywritting de la crida a l’acció, i testejar els que donen millors resultats.
  • Despeses: per estalviar, és possible buscar una millor eficiència en processos interns, com el temps dedicat a la validació, o aprofitar eines que altres departaments ja estiguin utilitzant.

Aquests mateixos consells serveixen quan el resultat de la fórmula és positiu i es volen augmentar els beneficis per cada euro invertit.

Per què l’email és el canal amb més ROI?

Un missatge per correu electrònic pot fer que una oferta sigui interessant, però si es personalitza com només pot fer l’email màrqueting, l’oferta es converteix en irresistible i per això s’aconseguiran més vendes. A més, funciona tant a curt termini amb promocions concretes com a llarg termini amb butlletins de fidelització que també acaben servint perquè els clients comprin.

Per això es diu que l’email màrqueting és rendible, perquè té un ROI més alt que altres estratègies de màrqueting, tot i que lògicament varia en funció de cada model de negoci.