Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

SMS (Short Message Service)

Servei de missatges de fins a 160 caràcters entre mòbils. És per aquesta brevetat pel fer que es consideren curts. Es diferencien de la missatgeria instantània pel fet que no necessiten connexió a internet per enviar-se o rebre’s, ja que utilitzen la línia telefònica tradicional.

Gestiona els teus enviaments d’email i SMS des d’una sola eina, fàcil d’utilitzar i en català. Prova-la ara.

Com és un SMS?

Els SMS s’emmagatzemen al dispositiu mòbil, agrupats com si fossin una conversació entre qui l’envia (remitent) i qui el rep (destinatari). Aquesta disposició és la que segueixen altres serveis de missatgeria, també la instantània, tot i que és molt possible que no s’arribi a respondre un SMS enviat per una empresa i només apareguin, doncs, els seus missatges.

Si l’SMS s’envia des d’un dispositiu privat, apareix per defecte el número de telèfon la persona que l’envia, així com el nom i cognoms amb els quals està guardada a l’agenda del destinatari. A l’hora d’enviar un SMS amb una plataforma d’enviaments, en canvi, es pot escolli el número i el nom de l’emissor.

És important intentar que el remitent sigui sempre el mateix per tal de crear una relació de confiança i que el receptor no bloquegi futures comunicacions. També és interessant fer-ho per tal que amb el temps s’agrupin tots els SMS i així pugui tenir accés als missatges relacionats amb la mateixa campanya.

Si el text supera els 160 caràcters, es partirà automàticament per crear un segon SMS. Cal tenir aquesta extensió molt en compte si s’utilitzen camps personalitzats com el nom, o si s’insereix la informació legal per a la gestió del consentiment. A més, cal cuidar les paraules amb accents que s’utilitzen, ja que algunes codificacions no les accepten i les que si que ho fan, redueixen la longitud màxima de l’SMS.

Què són els SMS enriquits?

Els SMS compleixen la seva funció per la seva senzillesa i són molt útils per enviar missatges transaccionals, però poden resultar massa senzills en un entorn ple d’interacció i d’impactes més visuals, com és el cas del màrqueting en línia. Per això, els SMS enriquits inclouen un enllaç per visitar una pàgina web i poder ampliar la informació.

Inserir una URL al missatge fa que l’enllaç destaqui (canvia de color) i la crida a l’acció pot ser més directa. Si l’usuari llegeix la informació mínima de l’SMS i decideix fer clic per visitar la pàgina d’aterratge, és més provable que acabi comprant o convertint que no si ha d’enviar una resposta a l’SMS o trucar a un número de telèfon.

Els SMS enriquits són adequats per qualsevol tipus de campanya promocional, sobretot les que busquen una reacció ràpida, com les enfocades a la compra per impuls o l’enviament de cupons i ofertes.