Blog Email Màrqueting i SMS

Com calcular l'Email Subscriber Lifetime Value

Categoria: Email màrqueting

Imagen Com calcul

"Customer Lifetime Value" (abreviat freqüentment com CLV, LVC o CLTV), és una mètrica que ens permet predir el valor o el guany que representa un client durant el temps que ho és. Les empreses utilitzen aquest valor per segmentar als seus clients i saber quins són els més valuosos pel seu negoci.

En el cas de l'email màrqueting en calcular el "valor del temps de vida del client", el que no ens interessa és el guany que obtindrem d'un client, sinó el benefici addicional que una subscripció al nostre butlletí representa.

Per tant, el "Email Subscriber Lifetime Value" no el calcularem utilitzant el temps que dura la relació comercial amb el client, sinó el temps que un subscriptor ho és i l'impacte que el nostre programa d'email màrqueting té durant aquest temps.

Calcular el "valor del temps de vida d'un subscriptor" és més complicat que calcular el retorn d'inversió (ROI), ja que per fer-ho necessitem com a mínim aquesta informació.

  1. El nombre de subscriptors actius
  2. Els temps de vida "mitja" d'un subscriptor
  3. Els beneficis que generem gràcies a l'email màrqueting

Nombre de subscriptors actius

Els subscriptors actius són aquells que llegeixen i/o interactuen amb els nostres enviaments. Aquests són els únics que poden proporcionar-nos ingressos a través del nostre butlletí i enviaments comercials. És a dir, els inactius poden ser clients i generar-nos ingressos, però no és gràcies a l'email màrqueting.

Podem saber el percentatge de subscriptors actius de la nostra base de dades calculant el nostre "churn rate" o percentatge de subscriptors inactius (que deixen de llegir els nostres butlletins per un període de temps o després de X butlletins). A més, conèixer aquest valor és molt útil perquè podem minimitzar el seu impacte sobre els nostres enviaments.

Temps de vida mitjana d'un subscriptor

Per saber el temps de vida d'un subscriptor, haurem de calcular el temps que està al nostre basa de dades fins a convertir-se en inactiu. Un subscriptor inactiu pot ser-ho per moltes raons: perquè es va donar de baixa, ens va marca com correu no desitjat, la seva adreça de correu ja no existeix... És necessari tenir en compte totes aquestes raons per calcular el temps de vida del nostre subscriptor.

Beneficis generats gràcies a l'email màrqueting

Aquest és un valor que no sempre és fàcil de calcular: haurem de calcular els beneficis que sabem que hem obtingut exclusivament gràcies als nostres esforços de màrqueting dels últims 12 mesos. És a dir, aquells que sense una campanya de màrqueting no haguessin generat.

Un cop ho tinguem identificat, hem d'anar més al detall per saber quina part d'aquests beneficis han sigut gràcies a l'email màrqueting. Hi ha moltes maneres d'atribuir un benefici a l'email màrqueting, bé sigui per conversions que ha provocat, els clics que ha rebut determinat producte o servei, el nombre d'emails rebuts en resposta a un butlletí enviat, el nombre de subscriptors a un esdeveniment, el nombre de trucades rebudes...

Al final l'objectiu és saber quins beneficis (no ingressos) s'han obtingut exclusivament gràcies a l'email màrqueting.

Calculant l'Email Subscriber Lifetime Value

Un cop tinguem tots aquestes dades, una simple operació matemàtica pot ajudar-nos a calcular l'Email Subscriber Lifetime Value:

  • Dividim el total de beneficis generats gràcies a l'email màrqueting entre el nombre de subscriptors actius en un període d'un any, d'aquesta manera sabrem el benefici mitjà anual per subscriptor.
  • Multipliquem el benefici mig obtingut en el punt anterior pel temps mitjà de vida d'un subscriptor.

El nombre obtingut serà el nostre "valor de temps de vida d'un subscriptor" o "email subscriber lifetime value".

Exemple pràctic

Els conceptes amb exemples sempre s'entenen millor :)

Considerem el següent suposat:

  • Subscriptors actius en l'últim any: 1.000
  • Beneficis anuals email màrqueting: 20.000€
  • Temps mitjà de vida d'un subscriptor: 24 mesos
  • Benefici mitjà per subscriptor: 20.000/1.000=20€/any ->; 2€/mes
  • Email Subscriber Lifetime value: 2€*24 mesos = 48€

Per tant, per aquest exemple, un subscriptor durant el temps que està actiu en la nostra base de dades ens genera 48€ de benefici (Email Subscriber Lifetime Value).


No et perdis res del nostre blog i uneix-te al nostre Telegram https://t.me/acrelianewsArticles relacionats


Encara no has provat Acrelia News?
Si t'ha agradat aquest article, t'agradarà molt més la nostra eina d'email màrqueting: professional, fàcil d'utilitzar i en català.

SOL·LICITAR DEMO