Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

DKIM

El DKIM (DomainKeys Identified Mail) és un protocol d’autentificació per identificar i validar el remitent. Es realitza de forma encriptada per evitar que pugui falsificar-se i utilitzar el seu domini de manera fraudulenta.

Els teus enviaments acaben a SPAM? Acrelia et proporciona totes les eines per evitar-ho. Prova-ho ara.

Com funciona el DKIM?

El DKIM és una firma encriptada i, per tant, segura que s’afegeix al missatge i que ha de coincidir amb la que existeix al servidor del remitent. Permet al servidor de correu del destinatari confirmar que no s’ha modificat de cap manera el què es va enviar i que el remitent és qui diu ser.

El procés és senzill: al enviar el missatge, el DKIM crea una sèrie única de caràcters que l’identifiquen (hash) amb una clau privada i l’afegeix a l’encapçalat del missatge. El servidor del destinatari accedeix a una clau pública que es troba a les DNS per desxifrar el hash. Si ambdós coincideixen, confirma que no ha estat alterat i l’accepta; sinó, és possible que hagi estat piratejat o enviat per un servidor fraudulent i es considerarà correu no desitjat.

Com configurar el DKIM

El registre DKIM és un text que ha d’incloure’s a les DNS del domini i que té una forma similar a v=DKIM1;k=rsa;p=[caracters];

Aquest exemple mostra els paràmetres comuns a tots els registres d’aquest tipus: “v” correspon a la versió i “k” és l’algoritme de la codificació. A més, “p” és la clau pública i és la sèrie llarga de caràcters que varia a cada domini.

D’altra banda, es necessita un “selector” que va associar al domini (per exemple: selector_.domainkey) i que serveix per tal que el servidor del destinatari trobi la clau pública. Es per això que la seva direcció es troba a l’encapçalat dels missatges.

Per què és important el DKIM?

Igual que els altres protocols d’autentificació, el DKIM afegeix una capa de seguretat que garanteix que els missatges no s’hagin falsificat, fent més difícil que utilitzin aquest domini per fer phishing. També és una manera de cuidar la reputació del remitent i evitar que els missatges vagin a SPAM perquè els ISP podran confirmar que no ho són. 

Al tractar-se d’una verificació dels missatges sortints, es poden crear vàries claus, per exemple, per la plataforma d’enviaments massius i pels correus interns de Gmail.