Termes relacionats

QUÈ ÉS ACRELIA NEWS?

Plataforma d'email màrqueting per correu electrònic en català, amb tot el que necessites per dissenyar, enviar i realitzar de forma completa i efectiva el seguiment de les teves campanyes

CREAR COMPTE ARA

SPF (Sender Policy Framework)

Protocol d’autentificació que valida que el missatge que s’ha enviat des d’una IP autoritzada pel remitent i evitar, així, un ús fraudulent de la seva llista de subscriptors.

Els teus enviaments acaben a SPAM? Acrelia et proporciona totes les eines per evitar-ho. Prova-ho ara.

Què és un registre SPF?

El protocol SPF utilitza l’arxiu de text allotjat a les DNS del domini del remitent. És una línia de codi que indica quines màquines estan sota aquesta IP i poden enviar missatges amb aquest nom de domini. El registrador pot facilitar la configuració des del seu panell de control, tot i que també es pot fer manualment.

El codi resultant és: [elteudomini.com]. IN TXT "v=spf1 mx ptr ~all"

També pot especificar-se expressament la IP, fet que donaria una línia de text similar a v=spf1 ip4:[latevaIP] ~all

Amb “all” s’indica que la resta de direccions IP no són vàlides i han de ser rebutjades.

Com funciona l’SPF?

Segons el protocol SPF, el procés d’autentificació és un estàndard que segueix aquests passos:

  1. El remitent envia un missatge des del seu domini
  2. Quan arriba al servidor de correu entrant del destinatari, aquest comprova als registres SPF si està autentificat, és a dir, si troba el domini a la llista de remitents vàlids
  3. El resultat pot ser positiu o negatiu i afecta directament a la seva reputació com a remitent
  4. L’entrega del missatge queda condicionada per aquesta reputació i pot acceptar-se per enviar-lo a la safata d’entrada del destinatari, considerar-se SPAM, endarrerir-se per valorar-lo posteriorment o bloquejar-se

Per comprovar que tens configurat el teu registre SPF, pots buscar el codi a la capçalera del teu últim butlletí.

Per què és important l’SPF?

Indicar als servidors de correu entrants quin domini han d’acceptar i quins no, és una bona pràctica per tres motius:

  • Assegura una bona entregabilitat, és a dir, evita les safates d’SPAM. Si no es pot autentificar qui és realment el remitent, serà més provable que el missatge no s’entregui.
  • Evita la suplantació d’identitat, com passa en els casos d’spoofing, perquè els ISP utilitzen els registres SPF per detectar direccions que pretenen enviar missatges fent-se passar per altres remitents.
  • Millora la reputació, també a ulls de l’usuari, que rep menys SPAM i cap missatge enganyós per part nostra.

Implementar una política per autentificar remitents es complementa amb altres protocols, com DMARC i DKIM, per evitar fraus que perjudiquen els enviaments i resultats de l’email màrqueting.